Uczestnicy Białogardzkiego Klastra Energii


● Samorządy (powiat białogardzki, miasto Białogard, gminy: Białogard, Karlino, Tychowo);

● Uczelnie wyższe (Politechnika Poznańska);

● Podmioty sfery badawczo-rozwojowej (CBR KZ SA, Inkubator Słupsk);

● Przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych technologii (PFI);

● Przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, elektroenergetyki i energii z OZE (ZEC, EcoBeaver, Contino Białogard);

● Przedsiębiorstwa komunalne (RWiK);

● Podmioty będące największymi odbiorcami ciepła i energii elektrycznej w Białogardzie (Inwest Park, BSM, BTBS, Szpital, KPPD);

● Wszystkich innych przedsiębiorców, osoby oraz spółki komunalne z obszaru Powiatu Białogardzkiego zainteresowanych współpracą dla rozwoju i bezpieczeństwa energetycznego regionu.