Koordynator BKE

 

● ZEC Białogard, jako uczestnik klastra posiada koncesje na wytwarzanie, dystrybucję i obrót energią cieplną oraz promesy koncesji na wytwarzanie, dystrybucję i obrót energią elektryczną,

● ZEC Białogard kończy budowę sieci dystrybucyjnej 15 kV o łącznej długości 11 km we wrześniu 2017 roku,

● ZEC Białogard zakończy budowę wysokosprawnej elektrociepłowni kogeneracyjnej, zasilanej gazem ziemny z lokalnej kopalni w listopadzie 2017 roku,

● ZEC Białogard posiada doświadczenie oraz wiedzę w zakresie organizacji oraz pozyskiwania źródeł finansowania w inwestycje branży energetycznej.

Kontakt z Koordynatorem:

klaster@bke.energy